PGT Panelleri

ANÖPLOİDİ TARAMASI (PGS ve PGT)

Test kodu

Test adı
Örnek tipi
Analiz süresi Yöntem  Tanı değeri
 • 330168

Embriyolarda anöploidi incelemesi - 5'li

13,18,21,X,Y veya 13,16,18,21,22

1 adet blastomer

 24 saat
FISH analizi

 %97-98

 • 330168

Embriyolarda anöploidi incelemesi - 7'li

13,16,18,21,22, X ve Y

1 adet blastomer

 24 saat FISH analizi

 %97-98

 • 330170 

Embriyolarda anöploidi incelemesi - 9'lu

13,15,16,18,21,22,X ve Y

1 adet blastomer

 24 saat FISH analizi

 %97-98

 • 330171 

Embriyolarda 24 kromozom incelemesi

Sayısal ve yapısal kromozom anomalileri

3-4 adet blastomer

(5. gün biyopsi)
 36 saat aCGH

 %95

 

KROMOZOMAL HASTALIKLAR

Test kodu

Test adı
Örnek tipi
Analiz süresi Yöntem  Tanı değeri
 • 331996

Sayısal kromozom bozukluğu

Klinefelter Sendromu (XXY) ve XYY                             Mozaik Turner sendromu ve XXX

1 adet blastomer

24 saat FISH analizi

 %97-98

 • 330175

Yapısal kromozom bozukluğu

Translokasyon, inversiyon vb. bozukluklar

1 adet blastomer

24 saat
FISH analizi

 %97-98

 • 330176

X kromozomu ile kalıtılan hastalıklar

DMD/BMD, Hemofili A, Hemofili B vb. hastalıklar

1 adet blastomer

24 saat
FISH analizi

 %97-98

 

TEK GEN HASTALIKLARI

Test kodu

Test adı
Örnek tipi
Analiz süresi Yöntem  Tanı değeri
 • 331976

Embriyolarda HLA tiplemesi

Doku tiplemesi

1 adet blastomer

24 saat DNA analizi

 %97-98

 • 330174

Embriyolarda HLA tiplemesi + tek gen

Doku tiplemesi + talasemi vb. hastalıklar

1 adet blastomer

24 saat DNA analizi

 %97-98

 • 330172

Embriyolarda tek gen hastalığı incelemesi

Talasemi, Kistik fibrozis ve SMA

1 adet blastomer

24 saat DNA analizi

 %97-98

 • 330172

Embriyolarda tek gen hastalığı incelemesi

Diğer hastalıklar (DMD, Hemofili vb)

1 adet blastomer


24 saat  DNA analizi

 %97-98