Embriyolarda Genetik Tarama - PGT ile PGS Arasındaki Farklılıklar

Günümüzde, array-CGH analizi için gerekli olan sürenin çok kısalmış olması bu tekniğinin embriyolarda da kullanılmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde, BlueGnome tarafından dizayn edilerek üretilen aCGH kitleri ile embriyolardan alınan 1 adet blastomerde 24 saat içerisinde 24 kromozom için sayısal değerlendirme yapılabilmektedir. Tüm genom (whole genom) amplifikasyonunu takiben çözünürlülüğü 6k olan BAC array leri kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonrasında 10µm kapasiteli lazer tarama cihazı ile değerlendirme yapılır. Bu inceleme ile sadece sayısal kromozom anomalilerini tanımlanabildiği için "Preimplantasyon Genetik Screening (PGS)" olarak adlandırılmaktadır.

Son yıllarda özellikle biyoteknoloji şirketlerinin yeni teknolojiler geliştirmesi ile çok daha yüksek çözünürlüğe sahip mikroarray çipleri üretilmeye başlanmıştır. Bunlardan, embriyo için Oxford Gene Technology (OGT) tarafından geliştirilen ve şu anda dünyada tek 60k lık çözünürlüğe sahip oligonükleotid array ler sayesinde preimplantasyon evrede sayısal anomalilerin yanı sıra delesyon ve duplikasyon gibi yapısal kromozom bozuklukları da incelenebilmektedir. Bu kitler hem daha gelişmiş yeni bir teknolojiye sahiptir hem de DiGeorge Sendromu, Prader-Willi/angelman, Cri-Du-Chat vb yapısal kromozomal anomalileri de saptayabildiği için PGS yönteminin aksine tanı imkanı da vermektedir. Bu nedenle "Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)" olarak adlandırılmaktadır.

OGT kitleri ile diğer kitler arasındaki farklar

  • OGT kitleri yapısal anomalilerin de saptanabilmesine olanak sağlar
  • OGT kitleri ile PGT yapılırken diğer kitler ile sadece PGS yapılabilmektedir
  • OGT kitleri daha gelişmiş ve güvenilir bir array olan oligonükleotid array tabanlıdır
« Haberlere Geri Dön