PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) ENDİKASYONLARI

PGT, kalıtsal hastalık taşıyan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere ve infertilite nedeniyle tüp bebek veya mikroenjeksiyon gibi yardımcı üreme tekniklerinin uygulanacağı ve embriyolarında kromozomal anomalilerin görülme riski yüksek olan çiftlere önerilmektedir.

PGT önerilen durumlar

  • Çiftlerde genetik veya kalıtsal bir hastalık taşıyıcılığı bulunması
  • Çiftlerde genetik veya kalıtsal bir hastalık bulunması
  • Daha önce genetik hastalığı olan çocuk veya çocuklara sahip çiftlerde
  • Talasemi, lösemi ve bağışıklık sistemi hastalıklarında HLA (doku) tiplemesi için
  • Genetik predispozisyon gösteren hastalıkların tanımlamasında
  • IVF (tüp bebek) denemeleri sırasında
      • İleri yaş grubundaki kadınlarda (37 yaş ve üzeri)
      • Tekrarlayan gebelik kayıpları bulunan çiftlerde
      • Başarısız tüp bebek denemeleri (2 veya daha fazla)
      • Şiddetli erkek kısırlığı
      • Nedeni açıklanamamış kısırlık