Anöploidi Taraması (PGS)

Yardımcı üreme teknikleri uygulanan; 37 yaş ve üzeri kadınlarda, tekrarlayan düşükleri bulunan çiftlerde, şiddetli erkek infertilitesi durumunda ve birçok kez yardımcı üreme teknikleri kullanılmasına ve iyi kalitede embriyolar verilmesine rağmen gebelik sağlanamayan çiftlerin embriyolarında genetik bozuklukların varlığı söz konusu olabilmektedir. Sayısal kromozom anomalilerini içeren bu genetik bozukluklar sıklıkla 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X ve Y kromozomlarında saptanır.

Genetik alanındaki gelişmeler sonrasında özellikle mikroarray (aCGH) teknolojisi kullanılarak 24 kromozomun testi uygulaması mümkün hale gelmiştir. Bu yöntemin uygulandığı tüp bebek hastalarında normal kromozom yapısına sahip embriyoların transferine bağlı olarak büyük avantajlar sağlamaktadır.

Anöploidi taraması önerilen IVF hastalarında, yaklaşık 10-12 günlük bir hormon tedavisinin ardından yumurta hücreleri toplanarak her biri ayrı bir sperm hücresi ile döllenmektedir. Döllenen ve iyi gelişen hücrelerden (embriyo) 3. günde 1 tane hücre alınarak floresan in situ hibridizasyon (FISH)  yöntemi ile genetik inceleme yapılmaktadır. Bu inceleme sonrasında kromzomal anomali gözlenmeyen embriyolar seçilmektedir.

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) aşamaları

  • Preimplantasyon genetik tanı (PGT)
  • Embriyo transferi