Hazırlık (Set-up) Aşaması

İnfertilite nedeniyle yardımcı üreme teknikleri uygulanan ve kromozom analizleri normal bulunan çiftlerin bir kısmına floresan in situ hibridizasyon (FISH)  yöntemi ile anöploidi taraması (PGS) yapılması önerilmektedir.

Sayısal kromozom anomalilerin saptanması amacıyla uygulanan ve belirli kromozomları içeren panellerin kullanıldığı PGS işleminden önce set-up yapmak gerekli değildir.

PGT işlemi öncesinde çifte PGS işlemi ile ilgili detaylı bilgi verilerek uygulanabilecek paneller anlatılırarak o çift için incelenmesi önerilen kromozomlar vurgulanır. Böylece, işlem öncesinde hangi panelin kullanılacağına birlikte karar verilir. Burada, ailenin kararını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de test maliyetleridir.