Hazırlık (Set-up) Aşaması

Lösemi gibi kan hastalıklarına sahip çocukları bulunan ailelerde HLA tiplemesi amacıyla embriyolarda yapılan preimplantasyon genetik tanı (PGT), kan ve doku örneklerinden yapılan HLA tiplemesinden farklı olup çok daha zor ve zahmetli bir işlemdir. HLA bölgesinin çok polimorfik olması ve tek bir hücre (blastomer) üzerinde uygulanması bunun en büyük nedenidir. Bu nedenle; tüp bebek aşamasında HLA tiplemesi yapılmadan önce yaklaşık 1 ay süren bir ön hazırlık yapılması zorunludur.

Set-up aşamasında; anne, baba ve hasta çocuktan alınan örneklerde HLA bölgesi için DNA testleri yapılarak doku tipleri belirlenir. Böylece, hem embriyolardaki olası HLA tipleri önceden tahmin edilebilir hem de hasta çocuk ile uyumlu olan ve bulunması durumunda anne adayına transfer edilecek HLA tipi işlem öncesinde belirlenmiş olur.

Embriyo aşamasında yapılan genetik incelemelerin tek hücrede yapılması bir takım zorlukları da beraberinde getirir. Çalışmanın, çok az miktardaki DNA örneğinde yapılmasından kaynaklanan sonuç alamama ve yanlış tanı gibi riskler ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların aşılması veya minumuma indirilmesi için kullanılacak malzemelerin optimum düzeyde çalışıp çalışmadıkları önceden kontrol edilir.

Anne, baba ve hasta çocuğa ait doku tipinin belirlenmesi ve PGT işleminde kullanılacak HLA marker larının tek hücre üzerinde denenmesi sonrasında set-up aşaması tamamlanmış olur.

HLA tiplemesi için yapılan set-up uygulamasının aşamaları

  • Anne, baba ve hasta çocuktan EDTA'lı kan numunesi ve yanak mukozasından hücre örneği alınması
  • Kan örneklerinde PCR yöntemi ile HLA genotiplerinin belirlenmesi
  • HLA genotiplemesi için kullanılacak marker ların tek hücrede çalışıp çalışmadığının denenmesi
  • Tüm aşamaların tamamlanmasından sonra tüp bebek merkezine ve aileye set-up ların hazır olduğu bilgisi verilir