Hazırlık (Set-up) Aşaması

Sayısal kromozom anomalileri saptanan kişilerin tüp bebek denemelerinde, gebelik kayıplarının azaltılması ve kromozom anomalili çocuk doğumunun önüne geçilebilmesi amacıyla PGT uygulaması mutlaka önerilmektedir.

Sayısal kromozom anomalisine sahip çiftlerde uygulanan ve belirli kromozomları içeren panellerin kullanıldığı PGT işleminden önce set-up yapmak gerekli değildir.

Sayısal kromozom bozukluklarının görüldüğü ailelerde; bu anomaliler genellikle X kromozomunu içerdiği için panel olarak PGT paneli (13, 18, 21, X ve Y) kullanılarılarak PGT uygulaması yapılır.