Preimplantasyon Genetik Tanı

Translokasyon/inversiyon taşıyıcılığı saptanan ve preimplantasyon genetik tanı (PGT) işlemi için bir IVF merkezine başvuran çiftler ancak set-up aşaması tamamlandıktan sonra tüp bebek tedavisine alınabilirler. Set-up aşaması sonrasında anne adayı ortalama 10-12 gün süren bir hormon tedavisine alınarak çok sayıda yumurta elde edilmeye çalışılır. Elde edilen yumurta hücreleri içerisinden olgun (matür) olanlar seçilerek her birisi ayrı bir sperm hücresi ile mikroenjeksiyon işlemine alınır. İşlem sonrasında döllenen yumurtalar (embriyo) laboratuvar ortamında yaklaşık 5-6 gün bekletilir ve sonrasında anne adayına transfer edilir. PGT işlemi ise embriyolar transfer edilmeden önce 3. günde iyi gelişen embriyolardan (7-8 hücreli) alınan 1-2 hücre (blastomer) üzerinde  uygulanır.

Her bir blastomer hücresinde uygulanan PGT işlemindeki ilk aşama, four well adı verilen kap içerisine her bir blastomer için ayrı droplet yapılarak alınan hücrelerin konması ve ilgili laboratuvara ulaştırılmasıdır. Bu aşamada blastomer numaralandırmasına çok dikkat edilmelidir.

PGT için alınan ve laboratuvara  ulaştırılan hücreler genetik inceleme öncesinde bazı ön işlemlerden geçirilir. Bu amaçla, tween 20 adı verilen bir solüsyon kullanılarak hücre zarı eritilir ve bazı kimyasal işlemler uygulanarak sitoplazma temizlenerek hücre çekirdeği lam adı verilen bir cam üzerine sabitlenir. Bu nükleusların incelenmesinde ise floresan in situ hibridizasyon yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, set-up aşamasında ailedeki kromozomal bozukluğa spesifik olarak belirlenmiş ve temin edilerek ön çalışması yapılmış olan florokrom işaretli problar kullanılır. İşaretli problar önce fikse edilmiş hücre nükleusu ile hibridizasyona alınır. İşlem sonrasında, hücre nükleusunda kendilerine özgü kromozom bölgelerine bağlanan probların verdiği farklı renkteki sinyaller floresan mikroskobunda değerlendirilerek incelenen kromozomlar hakkında bilgi edinilir.

Değerlendirme sonrasında sağlıklı olduğu belirlenen embriyolar anne adayına transfer edilir. Gebelik oluşması durumunda, 11. haftada alınan koryonik doku örneğinde veya 16. haftada yapılan amniyosentez işlemi sonrasında amniyon hücrelerinde PGT işleminin doğrulaması yapılmalıdır.