Preimplantasyon Genetik Tanı'da Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Ailenin tüp bebek tedavisine alınmasından sonra yaklaşık 10-12 günlük tedavinin ardından yumurta hücreleri toplanarak her biri ayrı bir sperm hücresi ile döllenir. Döllenen ve iyi gelişen hücrelerden (embriyo) 3. günde 1-2 tane hücre alınarak farklı teknikler kullanılarak genetik inceleme yapılır.

 Preimplantasyon genetik tanıda kullanılan yöntemler

 Kromozomal Hastalıklar

 Tek Gen Hastalıkları

  • Floresence in situ hibridizasyon (FISH)
  • Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
  • Komparatif genomik hibridizasyon (CGH)
  • DNA dizi analizi (sequencing)
  • DNA fragman analizi
  • DNA fragman analizi
  • Array CGH
  • DNA bağlantı (linkage) analizi