Hasta Bilgilendirme ve Onam Formları

Preimplantasyon Genetik Tanı (FISH) 
Preimplantasyon Genetik Tanı (aCGH-24 kromozom) 
   
Preimplantasyon Genetik Tanı  (Tek Gen Hastalıkları)
Diğer Genetik Testler (Prenatal&Postnatal)